CZ SK PL
Skipasy gratis
Zyskajcie darmowe skipasy przy swoim zamówieniu powyżej 350 zł Więcej
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa od 400 zł Więcej
Prezenty
Mamy prezenty i dla Ciebie Więcej

Warunki gwarancji i reklamacje

Formularz do reklamacji albo zwrotu towaru - TUTAJ

 

Zwrot towaru

Nie ma u nas problemu ze zwrotem towaru. Muszą jednak zostać spełnione poniższe warunki:

1. Zwróć towar jak najszybciej, w ciągu 14 dni od daty doręczenia. W tym czasie powiadom nas także o odstąpieniu od umowy zakupu i dalej postępuj według naszych wskazówek.

2. Wypełnij formularz odstąpienia od umowy zakupu: www.top-narty.pl/zwrot (wybierz opcję "zwrot towaru").

3. Zwracany towar do magazynu musi być nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu.

4. Adres do zwrotu towaru:
Stacja Paliw Müller / Topnarty.pl
Jakuszyce 5
58-580 Szklarska Poręba
tel. +420 602 492 169

5. Koszt przesyłki zwrotnej do nas ponosi Klient.

 

Reklamacja produktu

Szanowny Kliencie,

dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu – rzeczy ruchomej.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu – rzeczy ruchomej z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 1. stycznia 2023 roku przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43A – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta.

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie – rzeczy ruchomej, w tej samej chwili.

Prawo do reklamacji nie przysługuje klientowi, gdy wada została spowodowana niewystarczającą albo nieprawidłową konserwacją produktu przez klienta.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

  • pisemnie na adres: GOLD SPORT s.r.o., Skrytka Pocztowa 163, 58-580 Szklarska Poręba;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w linku powyżej.

Podaj w opisie reklamacji (w formie elektronicznej w polu OPIS USZKODZENIA): (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Klient dostarcza wadliwy produkt na swój koszt na adres: Stacja Paliw Müller / Topnarty.pl, Jakuszyce 5, 58-580 Szklarska Poręba, tel. +420 602 492 169. Po uznanej reklamacji klient może wnieść o zwrot poniesionych kosztów za przesyłkę. Naprawiony/wymieniony produkt odsyłamy do klienta na nasz koszt.

W przypadku produktów wielkogabarytowych (np. rower), których nie ma możliwości przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, możemy zlecić odbiór przesyłki firmą kurierską, z którą współpracujemy po uprzedniej opłacie przez klienta za przesyłkę wg aktualnego cennika firmy kurierskiej, na podstawie wygenerowanej przez nas faktury na dane klienta. Produkt musi być zapakowany/zabezpieczony na czas przesyłki przez klienta.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

W przypadku odrzucenia reklamacji (np. z uwagi na fakt, że wada została spowodowana niewłaściwą obsługą albo niewystarczającą konserwacją) klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, którymi go obciążymy.

Dodatkowe ograniczenia związane z reklamacją produktu dotyczące klientów nie będących konsumentami mogą być zawarte w regulaminie naszego sklepu.

Inne reklamacje

W ten sam sposób, jak wyżej klient może złożyć także reklamacje związane ze świadczeniem przez nas usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.

W opisie reklamacji można podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Wymiana towaru

Nie ma możliwości wymiany towaru np. z powodu błędnie wybranego rozmiaru. W takiej sytuacji należy najpierw zwrócić towar - odstapić od umowy kupna, a następnie ponownie zamówić inny rozmiar czy model (patrz regulamin sklepu). W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) prosimy o wypełnienie powyższego formularza do reklamacji i zwrotów.

Ta strona używa plików cookies

Niektóre są niezbędne do funkcjonowania strony, inne używamy do oceny statystycznej, do celów marketingowych lub są to pliki cookies stron trzecich. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne do funkcjonowania strony jest dobrowolna. Kliknięcie przycisku „Zgadzam się!” aktywuje wszystkie pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić wybór opcjonalnych kategorii plików cookies w Edytować ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

Edytować ustawienia